• Nie ważne czy miałeś rację czy nie. Ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
 • Jeśli wykorzystuje się okazje, w których prawdopodobny zysk jest większy niż obiektywnie mierzalna przypuszczalna strata, to osiąga się systematyczne zyski.
 • Trade what you see NOT what you expect.
 • Koncepcja ciągłego równoważenia ryzyka i zysku po to, by zachować dla siebie większe szanse, jest ważna bez względu na trend, w który jest się zaangażowany.
 • Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym, co robisz.
 • To co było jest statystyką, to co ma się dopiero wydarzyć to prawdopodobieństwo.

Polecany broker

Nowy cykl wpisów

Starujemy z nowym cyklem artykułów skierowanych do początkujących i średnio-zaawansowanych graczy. Z kolejnych wpisów dowiecie się czym jest analiza techniczna, nauczycie się analizować wykresy i co najważniejsze: wyciągać z nich odpowiednie wnioski.
Dotychczasowe artykuły z cyklu:

 • Wstęp do analizy technicznej Analiza techniczna jest podstawowym narzędziem każdego analityka. To właśnie dzięki niej - na samym początku bez odpowiedniej wiedzy: często intuicyjnie - na podstawie wykresów analizujemy aktualne trendy i przewidujemy kolejne wzrosty i spadki wartości waluty. Rynek Forex jest szczególnie dobrym miejscem do tej analizy: cechuje się bardzo intensywnymi trendami a wykorzystanie dźwigni finansowej powoduje że wpływa on na nasze transakcje dużo intensywniej niż ma to miejsce w przypadku np: gry na giełdzie. Przeczytaj dalszą część...
 • Typy wykresów Jak wspomniałem wcześniej, analiza techniczna opiera się na interpretowaniu wykresów. Są one wizualizacją tego co aktualnie dzieje się na rynku. W praktyce występują cztery podstawowe typy tych wykresów i w dłuższym okresie czasu spotkacie się z każdym z nich. Czy to bezpośrednio podczas gry (nie wszyscy brokerzy oferują wszystkie typy) czy podczas czytania fachowej literatury. Kolejne wykresy to (szerzej o każdym piszę dalej): Przeczytaj dalszą część...
 • Teoria Dow'a Nazwa tej teorii pochodzi od Charlesa Dow'a. Był on redaktorem w The Wall Street Journal i właśnie na łamach tej gazety, w serii artykułów przedstawił swoją teorię. Wtedy były to jedynie teoretyczne rozważania, dopiero później całość została nazwana od jego nazwiska. Przez wielu określana jako podstawa analizy technicznej, opisuje zachowania się trendu cen na giełdach (a w naszym przypadku: trendu ceny waluty). Najogólniej można ją opisać w sposób następujący Przeczytaj dalszą część...
 • Analiza linii trendu Jednym z bardzo ważnych zagadnień będących składową analizy technicznej jest trend. Mimo iż zagadnienie wydaje się być trywialne, tak naprawdę wiele osób myli chwilowe zmiany kursu z trendem. Tym samym warto - chociaż pobieżnie - zapoznać się z tym artykułem. Dodatkowo na samym końcu przedstawiam podstawowe zastosowanie trendu podczas gry. Przeczytaj dalszą część...
 • Spadkowe formacje świecowe Wykresy świecowe są często niedocenianym przez początkujących źródłem danych. Mimo iż z pozoru wydaje się być dużo bardziej zagmatwany (przez większą ilość szczegółów) od najprostszego liniowego to z czasem można dostrzec iż w pewnych sytuacjach korzystanie z jakiegokolwiek innego typu byłoby po prostu niewygodne. Dziś przyjrzymy się bliżej formacjom czyli specyficznym układom w jakich znajduje się kilka ostatnich świec. Umiejętność ich interpretacji pozwoli wywnioskować w jaki sposób - z dużym prawdopodobieństwem - rynek zachowa się w dalszej kolejności. Przeczytaj dalszą część...

Ankieta

Co kolejno powinno się pojawić w serwisie?

Partnerzy serwisu

Analiza trendu

Czym się różni linia wsparcia od linii oporu?

Jednym z bardzo ważnych zagadnień będących składową analizy technicznej jest trend. Mimo iż zagadnienie wydaje się być trywialne, tak naprawdę wiele osób myli chwilowe zmiany kursu z trendem. Tym samym warto - chociaż pobieżnie - zapoznać się z tym artykułem. Dodatkowo na samym końcu przedstawiam podstawowe zastosowanie trendu podczas gry.

Czym jest trend?
Według wikipedii jest to monotoniczny składnik w modelu zależności badanej cechy statystycznej od czasu.
Niemonotoniczne zależności statystyczne od czasu nie muszą przybierać formy trendu. Wyróżnia się także np. sezonowość, dla której zależność jest okresowa.


Innymi słowy jest to kierunek w którym porusza się rynek. Aby wyznaczyć trend, najprościej skorzystać jest z tzw. linii trendu. Jest to prosta przeprowadzona z punktu A do punktu B będącymi wierzchołkami kursu walut w taki sposób by linia ta podążała wzdłuż kolejnych ich wartości.
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje trendów:

 • Trend wzrostowy który wyznaczamy poprzez wykreślenie prostej (nazywamy ją linią wsparcia) przechodzącej po dwóch kolejnych, następujących coraz wyżej, dołkach cenowych (czyli miejsc w których wartość waluty nieznacznie spadła i znów zaczęła rosnąć).
  Przerwanie takiej linii nie oznacza oczywiście zmiany całego trendu a jedynie jego naruszenie.
  Z czasem ilość punktów jakie będziemy łączyć z linią wsparcia jest coraz więcej co powoduje z kolej zwiększanie jej wiarygodności.  Jak wydać na powyższej grafice (brązowa linia jest linią wsparcia), trend rozpoczął się w punkcie nr 1 z którego linię wsparcia przeprowadziliśmy do punktu nr 2. Jako że trend był cały czas rosnący, prostą prowadziliśmy przez kolejne dołki aż do punktu nr 4 który był ostatnim: w dalszej części wykresu wartość waluty miała powoli tendencję spadkową.
 • Trend malejący jest odwrotnym do rosnącego: linię wsparcia zastępuje linia oporu. Wyznacza się go bardzo podobnie z tą tylko różnicą że zamiast dołków, bierzemy pod uwagę górki cenowe.  Jak widać na powyższej grafice, trend malejący (brązowa linia to linia oporu) rozpoczął się od punktu nr 1, 2, 3... W miejscu punktu 4 widać chwilowe przełamanie tendencji spadkowej, jakkolwiek było to tylko nieznaczne, chwilowe przełamanie. Jako że waluta (punkt nr 5) miała dalej tendecję spadkową, trend nie został zmieniony a jedynie naruszony.

Warto wiedzieć: Prosta obserwacja trendów pozwala zauważyć że w przypadku jego zmiany, wcześniejsza linia oporu staje się linią wsparcia lub - w przypadku odwrotnego wybicia - linia wsparcia zostaje linią oporu.

Jak wykorzystać powyższą wiedzę? Więcej szczegółów opiszę w kolejnych wpisach jakkolwiek najprostszym i bardzo popularnym rozwiązaniem jest obserwowanie trendu i inwestowanie w walutę właśnie w momencie kiedy następuje załamanie linii. Z dużym prawdopodobieństwem można określić czy kolejny wartości będą rosły czy też malały.
Inną popularną zagrywką jest oczekiwanie na odwrócenie dotychczasowego trendu: w zależności od tego czy dotychczasowy był rosnący czy malejący, można otworzyć długą (kupno) lub krótką (sprzedaż) pozycję.